Internasjonal eiendomsportal

Lisensavtale

Administratorene for Re-Real-portalen gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen som legges ut på alle nettsidene til portalen er fullstendig pålitelig. Vi kan imidlertid ikke fullt ut garantere nøyaktigheten, påliteligheten og relevansen til det publiserte materialet. Alle publikasjoner som legges ut på sidene til portalen er kun til informasjonsformål.

Vi er ikke ansvarlige for beslutninger tatt av brukere, så vel som for eventuelle tap eller tapt fortjeneste, selv om de er et resultat av bruk eller manglende evne til å bruke informasjonen som er publisert på nettsidene til Re-Real-selskapet.

Administratorene av portalen er ikke ansvarlige for nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten og relevansen av reklamemateriell som er lagt ut på nettstedet, inkludert beskrivelser av eiendom. Nettstedets administratorer forbeholder seg retten til å nekte å akseptere reklamemateriell fra noen selskaper uten å oppgi grunn.

~ Kontakt oss ~